Tech


Arduino

Hvordan kommer man lidt igang med sit Arduino board?
1. Arduino board - Duemilanove 328
2. Download Arduino 1.0
3. sudo apt-get install openjdk-6-jre gcc-avr avr-libc avrdude (install-java-miljø)
4.sudo ./arduino (så man har adgang til port dvs. USB mv.)
5. Prøv programmet "Blink" som styrer en diode på arduino-kortet.

ArduinoBlinkLinux
bash, awk, sed, mc (midnight commander) , ls, mount, lsusb, bla. bla. .....


Linux - MC and FTP

F9 -> FTP-link
User:Pass@ftp.domainLotus Notes / Domino
sh ta, sh serv, tell amgr, notes.ini, replicate, tell http show users,


Network
ping, snmp, ftp, http


Encryption
pgp, gpg, ssl, tls, openssl


Time - Sommertid/Vintertid

Det evige problem med sommertid og vintertid.
Om foråret  -  stilles uret frem. Det er natten mellem den sidste lørdag og søndag i marts fra kl. 2 til 3.
Om efteråret - stilles uret tilbage igen til normaltid. Det er den sidste søndag i oktober - fra kl. 3 til 2.This page will contain information af Tech stuff.